Как Европа ще се справи с климатичните промени? - част 1

15:09 | 1 ноември 2019

Основните цели на ЕС до 2050 г. са да бъде с неутрални емисии на въглероден диоксид, да намали парниковите емисии с 80% – 90% и да добива една трета от енергийните си нужди от възобновяеми източници.