Немски фермери съдят Германия

12:34 | 1 ноември 2019

За първи път в историята на Федералната република е заведено дело за действия в съответствие с целите за климатичните промени и намаляване на парниковите газове.