Джером Пауъл: Към настоящия момент не виждаме сериозни финансови дисбаланси

17:05 | 31 октомври 2019

Гуверньорът на Централната банка на САЩ каза още, че рисковете за финансовата стабилност се наблюдават внимателно и постоянно.