Вера Петканчин за нивото на финансова грамотност сред студентите у нас

20:44 | 30 октомври 2019

Вера Петканчин, директор „Оперативни дейности“ на JA България, В развитие, 30.10.2019