Газова криза като през 2009 г. е невероятен сценарий

10:33 | 29 октомври 2019

Кирил Темелков, Българска газова асоциация, "Бизнес старт" 29 октомври 2019 г.