Оазис за бежанци

17:48 | 25 октомври 2019

Репортаж от поредицата на Bloomberg TicToc.