Виржиния Желязкова за прехода към кръгова икономика

20:02 | 21 октомври 2019

Проф. д-р Виржиния Желязкова, зам.-ректор по учебната дейност и качеството на ВУЗФ, В развитие, 21.20.2019