За преодоляване на кризата България използва бюджета и насочване на инвестициите

14:09 | 17 октомври 2019

Проф. Митко Димитров, ИИИ при БАН, В развитие, 16.10.2019,