Блажка Димитрова за домакинствата и бизнес дейността с нулев отпадък

21:27 | 16 октомври 2019