Глад за бекон

14:49 | 15 октомври 2019

Репортаж от поредицата на Bloomberg Tic Toc.