Стоки на Nike са свалени от някои магазини в Китай

13:05 | 11 октомври 2019

Мат Таусенд, Bloomberg.