Рекламата се променя с навлизането на дигиталния маркетинг

11:16 | 9 октомври 2019
Обновен: 11:17 | 9 октомври 2019

Мартин Попов, Interactive Share, В развитие, 08.10.2019