Рекламата се променя с навлизането на дигиталния маркетинг

11:16 | 9 октомври 2019
Обновен: 13:45 | 3 юни 2020

Мартин Попов, Interactive Share, В развитие, 08.10.2019