Услугите водят ръста в Китай

14:20 | 8 октомври 2019

Хао Хонг, главен стратег и ръководител на научните изследвания на BOCOM international.