Очакванията за реколтата на какао

15:30 | 2 октомври 2019

Репортаж от Йоханесбург, Южна Африка на Амо Мбата от Bloomberg.