Чавдар Руменин за предимствата и авангардността на квантовите технологии

11:34 | 2 октомври 2019

Акад. Чавдар Руменин, Институт по системно инженерство и роботика към БАН, Бизнес старт, 02.10.2019