Бежанците, търсещи убежище у нас могат да подпомогнат българската икономика като работна ръка

16:09 | 1 октомври 2019
Обновен: 16:10 | 1 октомври 2019

Иван Шаренков, правен консултант по миграционни въпроси и експерт към проекта "Толерантно общество и интеграция на лицата, търсещи или получили международна закрила", Бизнес старт, 01.10.2019