Иван Шаренков за лицата с бежански статут

12:02 | 1 октомври 2019

Иван Шаренков, правен консултант по миграционни въпроси и експерт към проекта "Толерантно общество и интеграция на лицата, търсещи или получили международна закрила", Бизнес старт, 01.10.2019