Местни референдуми трябва да решават регионални проблеми

11:45 | 30 септември 2019

доц. д-р Косьо Стойчев, СУ "Св. Климент Охридски", Бизнес старт, 30 септември 2019 г.