Джо Ийстън за поскъпването на европейските акции в края на седмицата

15:08 | 27 септември 2019

Пазарен коментар на Джо Истън, Bloomberg Лондон, В развитие, 27.09.2019