Финансовата грамотност от социалните медии

11:55 | 27 септември 2019

Фил Бек, основател и управител на Expotential ETF