Людмил Стойчев за развитието на ИКТ сектора у нас

21:25 | 26 септември 2019

Людмил Стойчев, управляващ партньор в CBN Panoff, Stoycheff & Co., Светът е бизнес, 26.09.2019