Скок с парашут на 98г

12:02 | 20 септември 2019

Репортаж от поредицата на Bloomberg TicToc