Промените в климата и човешкото здраве

11:23 | 18 септември 2019

Ема Чандра от Bloomberg с графики от Bloomberg Terminal.