Пазари Азия, 18 септември 2019

08:27 | 18 септември 2019

Розалинд Чин от Bloomberg Хонконг.