Упълномощени съветници ще съветват акционерите как да гласуват на общите събрания

15:41 | 17 септември 2019
Обновен: 15:42 | 17 септември 2019

Aдвокат Димитър Калдамуков, съдружник в адвокатско дружество "Точева и Мандажиева"