Aдвокат Димитър Калдамуков за промените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа

12:14 | 17 септември 2019

Aдвокат Димитър Калдамуков, съдружник в адвокатско дружество "Точева и Мандажиева", Бизнес старт, 17.09.2019