Огнян Траянов за скъсяването на дистанцията между образованието и бизнеса

10:35 | 16 септември 2019

Огнян Траянов, изп. дирeктор на "ТехноЛогика", Бизнес старт, 16.09.2019