Холцман от ЕЦБ за дебатите за QE

13:11 | 13 септември 2019

Роберт Холцман, ЕЦБ, гуверньор на Централната банка на Австрия за съпротива на мерките, които бяха обявени на 12 септември 2019 - за ефективността на монетарните облекчения, ефекта им върху икономическите резултати, рисковете и ползите от тях.