Пазари Азия

08:53 | 12 септември 2019

Пазарна информация от Софи Камарудин от Bloomberg Хонконг.