Технологични новини, 10 септем,ври 2019

09:34 | 11 септември 2019

Тейлър Ригс, Bloomberg Сан Франциско.