Константин Делчев за Европейския конкурс за млади учени

16:51 | 10 септември 2019

Константин Делчев, Институт по математика и информатика при БАН, В развитие, 10.09.2019