При изтичане на данни от банки, клиентът има право на информация, която го засяга

16:02 | 3 септември 2019
Обновен: 16:04 | 3 септември 2019

Спас Иванов – експерт по киберсигурност в компанията IT Baseline, Бизнес старт, 03.09.2019 г.