Може да се очаква една нова ера в развитието и в работата на европейските институции

13:11 | 30 август 2019
Обновен: 13:11 | 30 август 2019

Гл. ас. д-р Катя Христова, Нов Български Университет, Бизнес старт, 30.08.2010 г.