Кооперирането улеснява предимно търговците, но не и производителите

11:38 | 29 август 2019

Д-р Стоилко Апостолов, управител на Фондация за биологично земеделие Биоселена, Бизнес старт, 29.08.2019 г.