Разван Исак за коботите

15:58 | 12 август 2019

Разван Исак, мениджър стратегии в Universal robots за ЦИЕ, В развитие, 12.08.2019