Никола Живков за очакванията на пазарите към политиките на централните банки

14:33 | 29 юли 2019

Никола Живков, портфолио мениджър в Аларик Секюритис, В развитие, 29.07.2019