Мария Кръстева за предложението на министър Петкова за сегментиране на свободния енергиен пазар

09:37 | 10 юли 2019

Мария Кръстева, изп. директор на Асоциация "Свободен енергиен пазар" (АСЕП), „Бизнес старт“, 10.07.2019 г.