Асенка Христова за влиянието на социално-икономическия статус върху образованието на хората

18:08 | 4 юли 2019

Асенка Христова, изп. директор на Институт за изследвания в образованието, „Клуб Investor“, 06.07.2019 г.