Константин Занков за туризма у нас това лято

10:58 | 2 юли 2019

Константин Занков, Институт за анализи и оценки в туризма, Бизнес старт, 02.07.2019