ПАНЧЕВ: Инвеститорите - с изявен интерес към новите възможности за финансиране в икономическа зона Тракия

13:32 | 27 юни 2019

Инж. Пламен Панчев, изпълнителен директор на "Тракия икономическа зона", в Бизнес старт, 27.06.2019