Пазарите сигнализират за нови стимули

10:52 | 10 юни 2019

Джеръми Лоусън, гл. икономист, Aberdeen Standard Investments за очакванията към Фед.