Обзор на европейската търговия от понеделник, 27.05

08:47 | 28 май 2019
Обновен: 14:48 | 28 май 2019

Коментар на Анна Едуардс от Bloomberg