Драгомир Цанев за необходимите политики за подпомагане на преминаването към енергия от ВЕИ

09:47 | 23 май 2019

Драгомир Цанев, изпълнителен директор на ЕнЕфект, В развитие, 22.05.2019