ИВАНОВА: САЩ нямат алтернатива на Китай

17:42 | 15 май 2019

Жасмина Иванова, портфолио мениджър в Експат Асет Мениджмънт, в Бизнес старт, 15.05.2019