Мартин Паев за спецификите в областта на сливанията и придобиванията

21:30 | 15 октомври 2018

Бизнес среща, 15.10.2018