Полк.Спиридон Спиридонов за офертите за изтребители на ВВС и изборът за България

11:30 | 3 октомври 2018

Бизнес старт, 03.10.2018