Очакванията от срещата на ОПЕК със страните производителки на петрол извън организацията

11:49 | 9 декември 2016

09.12.2016 Съгласуваните усилия ще решат посоката на цената на петрола