Николай Генчев: Микрокредитирането и микрозастраховането е печеливш подход за всички

Николай Генчев, главен изпълнителен директор и председател на управителния съвет на УНИКА България в интервю за Bloomberg TV Bulgaria

14:18 | 6 април 2020
Обновен: 20:03 | 3 юни 2020
Николай Генчев, главен изпълнителен директор и председател на управителния съвет на УНИКА България

Застрахователна компания УНИКА е част от международната УНИКА Иншурънс Груп, която е един от водещите застрахователи на основните си пазари в Австрия и Централна и Източна Европа.

Г-н Генчев, какво е вашето мнение за предложените от държавата икономически стимули?

Бих казал, че съвсем скоро ще стане ясно, че колкото и драстичен и мащабен да е пакетът стимули, той няма да е прекален и едва ли ще е достатъчен. В смисъл, че всичко, което до момента се прави и дискутира, като мерки и стимули за икономиката, е само началото на необходимото. Очаквам след пандемията и извънредното положение, които безспорно оказват непоносим натиск върху повечето индустрии и социални структури, да бъдем изправени пред невиждана рецесия, много по-тежка от световната финансова криза през 2008-2009. Така че очакванията за държавни стимули – отдавна границата между фискални и монетарни е размита – само ще нарастват. Вече цели индустрии са практически спрели работа или ограничили до екзистенц минимум дейността си. Вече армии безработни атакуват бюрата по труда. Тези тенденции ще се задълбочават в следващите месеци. И традиционно, особено за нашите географски ширини, все повече погледи ще се обръщат към държавата за помощ. Така че държавата трябва отсега да планира възможно най-широк спектър помощи и стимули. Естествено справедливото и ефективно разпределение на ресурсите е от първостепенна важност. В това отношение не би трябвало да имаме нереалистични очаквания към българското правителство.

- Какви други мерки могат да се вземат, за да се усетят по-бързо стимулите и те да отидат точно там, където са необходими?

Прецизен отговор на такъв въпрос могат да дадат макроикономическите анализатори и специалистите по държавни дела и държавен бюджет. Те знаят къде са социалните дисбаланси и кои индустрии колко са потърпевши. Логично би било очакването да се осигури минимална предпазна мрежа за всички застрашени граждани и социални групи. Все по-актуални стават темите за бонове или ваучери, за минимален гарантиран доход или за „хеликоптерни пари“, просто като пример. Същевременно редица засегнати индустрии също очакват държавна подкрепа. Тук обаче неминуемо ще възникнат дебати за справедливо третиране и прозрачност. Моето разбиране би било, че след като държавата осигури някаква социална защита на засегнатата част от населението, трябва усилията преимуществено да се насочат към възстановяване или подпомагане на бизнесите.

Защото икономическите сътресения могат да бъдат преодолени, когато заработят фирмите в различните отрасли. Парите, стимулите, предоставяни от държавата най-ефективно ще се преразпределят чрез пазарните механизми. Това мнение е в някаква степен в противовес на уклонът към държавна намеса, който става все по-желан в глобален мащаб. Що се отнася до финансовата индустрия, тя изглежда няма да е сред пряко засегнатите, а негативните ефекти ще се натрупват косвено, защото неминуемо при макроикономически сътресения финансовият сектор не може да остане незасегнат.

За да сме честни, утвърди се традицията, след финансовата криза от 2008-2009, да се спасяват банки с парите на данъкоплатците. Сякаш вече има сигнали отново в тази насока. Но аз лично бих мислил в друга посока, търсейки възможности в кризата. Бих предложил да се експлоатират възможностите за микрокредитиране и микрозастраховане, редом с класическите форми, които вече нашият пазар познава. По дефиниция финансовият сектор посредничи при поемането и трансфера на риск, срещу ликвидност, пари. Така че финансовият сектор е един естествен механизъм за държавата да предостави парични стимули, естествено при определени условия. И понеже масата граждани и дребни бизнеси ще се нуждаят от помощ, е логично да мислим за микрокредитиране и микрозастраховане. А инфраструктурата за предоставяне на тези помощи, стимули, може лесно да бъде надградена над съществуващите структури на банките и застрахователите. Така държавата може да налива пари или дава гаранции, които финансовият сектор може ефективно да насочи по предназначение. Все пак банкерите и застрахователите познават клиентите си. Такъв подход ми изглежда като печеливш за всички страни. Така съответните стимули ще стигнат по-бързо и по-ефективно там, където са необходими.

- Какви са последствията за вашата компания и какви мерки взехте за преструктуриране на дейността си в сегашната ситуация?

Чисто организационно, УНИКА България беше напълно подготвена за настоящата криза. А и започнахме да прилагаме различни предпазни мерки отрано. Към момента на обявяване на извънредно положение в държавата, УНИКА България вече беше задействала кризисния си план и екипът действаше с бързи темпове.

Още първия ден три четвърти от служителите ни в централата вече работеха от вкъщи. Още на втория ден този процент надхвърли 90%. Продажбените ни офиси продължиха да работят, но веднага ограничихме достъпа на външни лица до тях. Така че на практика всичките ни служители бяха своевременно, веднага защитени. Защото първостепенната ни цел беше, и е, защита на здравето и живота на служителите ни и семействата ни. Ние бяхме готови за такъв режим на работа, защото вече трета година усъвършенстваме политиката си за работа от разстояние, от вкъщи. Така че ние имахме нужната подготовка, инфраструктура, техническо обезпечаване, надеждно защитени канали за връзка, нужната документация, всичко. И още от първия ден на кризата, на извънредното положение, ние просто разгърнахме до максимум тази наша практика.

Не това беше случаят при всички останали наши конкуренти от целия финансов сектор. На останалите застрахователи и банки отне много повече време, за да заработят ефективно „от вкъщи“. Докато при нас практически нямаше и ден забавяне, нямаше никакво прекъсване или смут в никоя функция на компанията. Така безпроблемно осигурихме и втората цел при управлението на кризата: продължаване на дейността на компанията без прекъсване, без забавяне.

Същевременно предприехме веднага и мерки, насочени към бизнеса ни, към клиентите ни. За да сме сигурни, че дори и изцяло „от вкъщи“, онлайн, продължаваме да обработваме и изплащаме претенциите им, както и им предоставяме възможност да сключват всички застраховки, които предлагаме. Позитивните отзиви от партньорите ни, от брокерите и агентите ни, не закъсняха.

Де факто, ние рязко се дигитализирахме, започнахме да вършим огромна част от дейностите си онлайн. Но основата за това беше не толкова технологията, която имаме отдавна, а доверието към клиентите ни. Отдавна предлагаме на клиентите ни сами да ликвидират щетите си по Каско и Домашно имущество, когато се касае за масовите по-несложни случаи. Сега дадохме тази възможност за огромната част от щетите, които се случват. Това прави завеждането, оценяването и приключването на щета изключително лесно и бързо, клиентите ни го харесват и използват все повече. Основното е доверието в клиентите ни, защото оставяме в техни ръце процеса по ликвидиране на претенции. Същевременно, както споменах, веднага променихме процесите на подновяване и сключване на нови полици, така че да стават максимално лесно, с оглед на „принудителната онлайн ситуация“.

Естествено бизнесът като цяло отбелязва спадове, неминуемо, но тези бързи мерки от наша страна ни позволяват да задържаме в максимална степен клиентите ни, както и да привличаме нови. Нещо повече, виждаме че все повече клиенти и посредници оценяват нашето поведение и ни се доверяват, точно в тези проблемни времена. Като цяло, не за първи път, УНИКА се стреми да дава добър пример как би трябвало да се държи един истински европейски застраховател, в случая в ситуация на криза.

- Как вашият сектор може да премине най-успешно през този критичен за икономиката момент?

Първото, което ми идва наум, е законодателят да не допусне небалансирано третиране на застрахователите. Просто и конкретно казано, няма да е справедливо решение, ако се позволи някаква форма на „премийна ваканция“, тоест отлагане или неплащане на премиите в полза на клиентите, без значителни облекчения за застрахователите по отношение на задълженията им в замяна. Има дискусии на европейско ниво, така че бих очаквал у нас подобни решения по-скоро да следват регионалните тенденции.

На второ място, бих подчертал ролята на регулатора, който точно в тази ситуация е призван да се държи изключително професионално и безпристрастно, така че да осигури равнопоставеност на играчите на пазара. Секторът от години изпитва определени „грешки на растежа“. Точно сега не трябва да се позволява това да процъфтява, което е изцяло в ръцете на КФН.

Трето, държавните органи трябва да внимават за защита на правата на потребителите. Последните години изискванията и регулациите в тази насока се засилиха много; добре е да се знае, че нищо от тези изисквания не е отменено, въпреки пандемията. Като всяка криза, очаквам и тази да открои добрите, надеждните и способните от другите. Вече виждаме лоши решения и в нашата индустрия, страхът и паниката надделяват над професионализма понякога. Тези примери ще дадат ясен сигнал на клиентите и посредниците кой колко струва. В края на краищата, в нашия бизнес доверието е всичко.

Четвърто, очевидно е назрял моментът за определени „модерни“ законодателни промени. Крайно време е, и точно настоящата ситуация кристално го доказва, стикерът и бланката Зелена карта по задължителната застраховка „Гражданка отговорност“ да отидат в историята. Както и анахронизмът за писмената форма на застрахователния договор и ретроградната забрана за сключване на полици от разстояние. Определено законодателят е длъжник на потребителя в това отношение, така че бихме се радвали да видим инициатива от регулатора в тази насока. И накрая, на чисто индивидуално ниво, естествено всеки играч прави своите предвиждания и взема своите решения, които в крайна сметка ще покажат кой колко добре се е справил със задачата, колко успешно е преминал през кризата. А критерият е ясен: доверието на клиентите.

Единствената бизнес телевизия в страната Bloomberg TV Bulgaria дава платформа на бизнеса у нас да разкаже за предизвикателствата, с които се сблъсква, като му предоставя и цялата необходима информация за преминаване през период на блокиране на икономиката – добри примери, мерки, актуални срокове и др. Това ще става освен през ефира на телевизията и чрез специалната рубрика на сайта Bloombergtv.bg - „Бизнесът vs COVID-19”.