Проблемите на арабските икономики са по-стари от Covid-19

Страните от региона на Близкия изток и Северна Африка не можаха да се възползват от по-добрата си здравна ситуация

18:15 | 31 октомври 2020
Автор: Николета Рилска
Снимка: Sima Diab/Bloomberg
Снимка: Sima Diab/Bloomberg

Международният валутен фонд прогнозира, че икономиките на арабските страни в Близкия изток и Северна Африка ще се свият с 5,4% през 2020-2021 г. заради коронавирусната пандемия и колапса в международните цени на петрола. Това означава, че регионът на Близкия изток и Северна Африка, въпреки че беше сред най-слабо засегнатите от пандемията по отношение на потвърдени случаи на заразени и жертви, ще понесе непропорционална икономическа болка, пише Амр Адли в свой анализ за Bloomberg.

Икономическата прогноза на МВФ за света показва, че свиването ще е пропорционално на здравната криза, причинена от пандемията, в повечето региони - Северна Америка, Европа, Латинска Америка и Карибите, Южна Азия. Според очакванията на фонда икономиката на САЩ ще се свие с 4,3%, на еврозоната - с 8,3%, на Латинска Америка - с 8,1% и на Индия - с 10,3%. Прогнозата на МВФ е икономиката на Китай да нарасне с 1,9%, което се дължи на ефективните мерки на Пекин за овладяване на ранните огнища на пандемията.

Поглед към страните от региона на Близкия изток и Северна Африка, изключвайки Израел и Иран, показва, че на здравния фронт арабските страни са се справили относително добре в сравнение с много други части на света. Това става ясно от данните за смъртни случаи вследствие на Covid-19 на милион души население за периода между декември 2019 г. и октомври 2020 г. Съотношението за САЩ, Европейския съюз и Южна Америка е съответно 673,80, 360,45 и 661,29. Средната стойност за арабския свят е 79,46 на милион. За най-населените арабски страни - Египет, Алжир, Судан, Саудитска Арабия, Мароко и Тунис, средното ниво е дори по-ниско - 62,21 души на милион.

Никой не знае със сигурност защо някои региони на света са по-тежко ударени от други. Въпреки това ситуацията за арабските страни в региона на Близкия изток и Северна Африка изглежда по-сложна поради факта, че най-гъсто населените държави там - като Египет, никога не са преминавали към пълни ограничения за продължителни периоди. Това би трябвало да намали икономическото влияние на пандемията, но не е така.

Глобалната пандемия изостри проблемите вече в някои регионо региони. Но така или оиначе три фактора трябва да се вземат предвид за арабските страни: силната им зависимост от износа на петрол и природен газ; зависимостта им от Европа и САЩ като основни търговски и инвестиционни партньори; ниските нива на търговска интеграция в региона на Близкия изток и Северна Африка.

Този регион има най-виските нива на търговия със стоки като дял от БВП в глобалния юг, но търговията е доминирана от износа на петрол и природен газ и силния внос на всичко останало. През 2013 г., преди колапса на международните цени на петрола, износът на горива генерираше 71-процентен дял от общия износ на региона. Спадът в дела на вноса на горива след 2014 г. не показва по-добра диверсификация: всъщност общият износ на стоки се свива драстично.

В допълнение факът, че ЕС и САЩ са основни търговски и инвестиционни партньори на арабския свят увеличава влиянието на здравната криза в тях върху икономическото им представяне.

Ниското ниво на междурегионална интеграция в търговията попречи на арабските страни да се възползват от относително по-добрата здравна ситуация в тях чрез използването на потенциално огромния пазар по отношение на населението и покупателната способност.

Следователно за арабските страни случващото се през 2020 г. се дължи, както на старите икономически проблеми, така и новите предизвикателства в света.