МВФ подобри прогнозите си за растеж на световната икономика за първи път от 1 година

МВФ повиши прогнозата си за икономиките на нововъзникващите пазари и развиващите се икономики, като заяви, че те ще нараснат с 4%, което е с 0,3 процентни пункта повече спрямо октомври, и в сравнение с 3,9% за 2022 г.

20:30 | 31 януари 2023
Автор: Ерик Мартин
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Международният валутен фонд смята, че скоро световната икономика ще достигне "повратна точка", тъй като за първи път от една година насам повиши прогнозите си за растежа, а устойчивите разходи в САЩ и отварянето на Китай подкрепят търсенето на фона на множество рискове.

Брутният вътрешен продукт вероятно ще нарасне с 2,9% през 2023 г., което е с 0,2 процентни пункта повече от прогнозираното през октомври, заяви фондът във вторник в Сингапур в тримесечната актуализация на своите Световни икономически перспективи. Макар че това е забавяне в сравнение с разширяването от 3,4% през 2022 г., МВФ заяви, че очаква растежът да достигне дъното си през тази година, преди да се ускори до 3,1% през 2024 г.

МВФ коригира

Повишаването на лихвените проценти от страна на централните банки и нахлуването на Русия в Украйна ще продължат да оказват влияние върху икономическата активност през тази година на фона на продължителната инфлационна криза, заяви базираната във Вашингтон институция.

Макар че леките подобрения едва ли са повод за празненства, последното съобщение на МВФ е сигнал за промяна на тона, тъй като през по-голяма част от миналата година висшите служители на фонда предупреждаваха за рисковете от повсеместна рецесия.

Фондът очаква забавяне на ръста на потребителските цени в световен мащаб до 6,6% през тази година, което е с 0,1 процентни пункта повече от октомврийската прогноза, при инфлация от 8,8% през 2022 г. От фонда прогнозират по-нататъшно забавяне до 4,3% през 2024 г. Очаква се през 2023 г. темповете на инфлация да бъдат по-ниски в около 84% от държавите, отколкото през 2022 г.

"Този път перспективите не са влошени, което само по себе си е добра новина", заяви главният икономист Пиер-Оливие Гуриншас. Миналата година фондът три пъти коригира надолу прогнозата си за 2023 г. "Но това не е достатъчно. Все още има някои предизвикателства, които трябва да преодолеем по пътя към устойчиво възстановяване, което да е широкообхватно и дълготрайно."

Борбата с инфлацията все още не е спечелена: Паричната политика ще трябва да продължи да се затяга, а някои държави ще трябва да затегнат още повече мерките си, преди да се наблюдава забавяне на широките измерители на нарастването на разходите за живот, каза Гуринчас по време на брифинг.

Сред рисковете за влошаване на ситуацията са забавянето на възстановяването на Китай, ескалация на войната в Украйна и все повече нововъзникващи и развиващи се икономики, изпаднали в дългови затруднения.

Инфлацията също може да се окаже по-устойчива. Финансовите пазари могат да станат нестабилни, а международното напрежение, предизвикано от агресията на Русия, може да доведе до фрагментиране на глобалната система, което ще затрудни сътрудничеството между държавите.

Въпреки това рисковете са по-балансирани, отколкото през октомври, казва Гуринчас. Един от възходящите рискове е по-силното потребление, особено в сферата на услугите, подхранвано от затихналото търсене, породено от свитите пазари на труда и пандемичната фискална подкрепа на правителството. От друга страна, инфлацията може да спадне по-бързо от очакваното на фона на изместването на разходите към услугите, което ще позволи на централните банки да затягат по-малко паричната си политика.

"Далеч сме от победа в борбата с инфлацията", заяви Гуринчас в интервю за Ришад Саламат от телевизия Bloomberg във вторник. "Имахме няколко добри статистики. Това е окуражаващо. Това е в правилната посока."

Оценки за растежа

  • Фондът повиши незначително прогнозата си за растежа на развитите страни през 2023 г. до 1,2%, което е с 0,1 процентни пункта повече от предварително предвиденото и по-малко от половината от експанзията от 2,7% през 2022 г..
  • В тази група британската икономика е сред аномалиите, като се очаква да се свие с 0,6%.
  • Американската икономика се очаква да нарасне с 1,4%, с 0,4 процентни пункта повече от предходната прогноза, на фона на устойчиво вътрешно търсене.
  • МВФ смята, че има "малка вероятност", при която рецесията в САЩ може да бъде избегната през 2023 г., въпреки че равнището на безработица ще се повиши до около 5,2% догодина от 3,7% през тази година, каза Гуринчас.
  • Най-голямото подобрение се отнася за руската икономика, за която фондът сега прогнозира, че ще се разшири с 0,3% в сравнение със свиването от 2,3%, наблюдавано през октомври.

Настоящото ниво на тавана на цените на петрола, определен от страните от Групата на седемте, не се очаква да повлияе значително на обема на износа на руски суров петрол, като търговията ще продължи да се пренасочва от държавите, които налагат към тези, които не налагат санкции, заяви МВФ. Страната е подпомогната и от мерките за фискално стимулиране, каза Гуринчас.  

МВФ очаква

МВФ повиши прогнозата си за икономиките на нововъзникващите пазари и развиващите се икономики, като заяви, че те ще нараснат с 4%, което е с 0,3 процентни пункта повече спрямо октомври, и в сравнение с 3,9% за 2022 г. Той повиши оценката за експанзията на Китай с 0,8 процентни пункта до 5,2%.

На Китай и Индия ще се падне около половината от световния растеж през 2023 г., каза Гуринчас.

Малко по-оптимистичният тон на МВФ контрастира с по-мрачното мнение на сестринската институция от Бретън Уудс - Световната банка. На 10 януари кредиторът за развитие намали прогнозите си за растежа на повечето държави и региони и предупреди, че нови неблагоприятни сътресения могат да доведат световната икономика до рецесия.

Гуринчас заяви, че част от разликата се обяснява с използването от МВФ на тегла за паритет на покупателната способност, които придават по-голям акцент на икономиките с нововъзникващи пазари, като се различават от тези на Световната банка, използващи пазарни обменни курсове.

Световната банка също така е по-песимистично настроена от МВФ по отношение на растежа в развитите икономики и европейските икономики, каза той.